Category Archives: Tin Tức

Tin tức công ty nước suối đóng chai

Nước khoáng Vĩnh Hảo tốt cho sức khỏe như thế nào?

Truyền thuyết về nước khoáng Vĩnh Hảo? Truyền thuyết cho rằng hôn lễ của Vua Chế Mân( nước Chiêm Thành) và công chúa Huyền Trân (nước Đại Việt) được tổ chức tại kinh đô Đồ Bàn. Sau hôn lễ đôi tình nhân đi hưởng trăng mật tại Phan Rang hiện nay . Công chúa Huyền […]

Nước khoáng Vĩnh Hảo tốt cho sức khỏe như thế nào?

Truyền thuyết về nước khoáng Vĩnh Hảo? Truyền thuyết cho rằng hôn lễ của Vua Chế Mân( nước Chiêm Thành) và công chúa Huyền Trân (nước Đại Việt) được tổ chức tại kinh đô Đồ Bàn. Sau hôn lễ đôi tình nhân đi hưởng trăng mật tại Phan Rang hiện nay . Công chúa Huyền […]